Bu projenin amacı; Gaziantep ilindeki dezavantajlı bölge ortaokullarında öğrenim gören 7. ve 8. sınıf öğrencileri ile Türkiye'nin farklı illerindeki okullarda görev yapan Fen Bilimleri öğretmenleri için Gaziantep’te bulunan Hayvanat Bahçesi, Ekolojik Bina, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi gibi okul dışı öğrenme alanlarında etkinlikler yaparak öğrencilerin fen bilimleri, astronomu ve uzay gibi disiplinler hakkında bilgi edinmelerini sağlamanın yanında, bilimsel süreç becerilerini arttırmak ve fene karşı olumlu tutum kazanmalarını sağlamaktır.

Projenin özel amaçları ise şu şekildedir:

  • Öğrencilerimizi izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp aktif öğrenme ortamlarıyla buluşturarak yaparak-yaşayarak öğrenmelerini ve öğrendiklerini anlamlandırmalarını sağlamak.

  • İlimizde bulunan zengin yelpazeye sahip okul dışı öğrenme ortamlarını bu proje ile eğitim ortamları için aktif hale getirmek.

  • Projede özellikle disiplinler arası bilgi aktarımını sağlamak.

  • Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan konu ve kazanımlarla doğrudan bağlantısı bulunduğundan dolayı öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyinin arttırılması hedeflenmektedir.

  • Bölgemizde böyle bir eğitimin hiç yapılmamış olması ve bu alanda yapılacak ilk proje olması projenin en dikkat çekici özelliklerinden biridir.

      Projemizin etkinlikleri Gaziantep ilinde gerçekleşecektir. Proje ekibinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi ve öğretmenleri, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesinden öğretim üyeleri, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, Gezegen Evi ve Bilim Merkezi ile Ekolojik Bina personelleri görev alacaklardır. Proje 2019 yılı Haziran ayı içerisinde 40 öğrenci ve 10 fen bilimleri öğretmeni ile toplam 6 günde gerçekleştirilecektir.  Projelerdeki etkinlikler drama, grup çalışması, deney, atölye çalışması, arazi çalışması, sanatsal faaliyetler, eğitsel oyunlar, robot yapımı, simülasyon ve teleskop ile gözlem gibi farklı yöntem ve tekniklerle yürütülecektir.

 

AMAÇ